เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
54.6833
ลองจิจูด
25.3167
พระอาทิตย์ขึ้น
08:41
พระอาทิตย์ตกดิน
15:46
การขนส่ง
12:14

Application

โปรแกรมประยุกต์