เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
53.0167
ลองจิจูด
158.65
พระอาทิตย์ขึ้น
05:29
พระอาทิตย์ตกดิน
21:33
การขนส่ง
13:31

Application

โปรแกรมประยุกต์