เวลา UTC
ชั่วโมง
(24 Apr)
(24 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
53.0167
ลองจิจูด
158.65
พระอาทิตย์ขึ้น
06:10
พระอาทิตย์ตกดิน
20:36
การขนส่ง
13:23

Application

โปรแกรมประยุกต์