เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 12
ละติจูด
53.0167
ลองจิจูด
158.65
พระอาทิตย์ขึ้น
07:55
พระอาทิตย์ตกดิน
18:26
การขนส่ง
13:11

Application

โปรแกรมประยุกต์