เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Dec)
(15 Dec)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
48.6167
ลองจิจูด
22.3
พระอาทิตย์ขึ้น
08:21
พระอาทิตย์ตกดิน
16:31
การขนส่ง
12:26

Application

โปรแกรมประยุกต์