เวลา UTC
ชั่วโมง
(16 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
56.0167
ลองจิจูด
92.8333
พระอาทิตย์ขึ้น
07:26
พระอาทิตย์ตกดิน
17:41
การขนส่ง
12:34

Application

โปรแกรมประยุกต์