เวลา UTC
ชั่วโมง
(20 Jul)
(21 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 7
ละติจูด
56.0167
ลองจิจูด
92.8333
พระอาทิตย์ขึ้น
04:37
พระอาทิตย์ตกดิน
21:12
การขนส่ง
12:55

Application

โปรแกรมประยุกต์