เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
48.0667
ลองจิจูด
114.5
พระอาทิตย์ขึ้น
06:45
พระอาทิตย์ตกดิน
17:30
การขนส่ง
12:07

Application

โปรแกรมประยุกต์