เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
48.0667
ลองจิจูด
114.5
พระอาทิตย์ขึ้น
04:42
พระอาทิตย์ตกดิน
20:13
การขนส่ง
12:28

Application

โปรแกรมประยุกต์