เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 8
ละติจูด
48.0667
ลองจิจูด
114.5
พระอาทิตย์ขึ้น
05:15
พระอาทิตย์ตกดิน
19:24
การขนส่ง
12:19

Application

โปรแกรมประยุกต์