เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
44.8
ลองจิจูด
65.4667
พระอาทิตย์ขึ้น
09:09
พระอาทิตย์ตกดิน
18:30
การขนส่ง
13:50

Application

โปรแกรมประยุกต์