เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(15 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
44.8
ลองจิจูด
65.4667
พระอาทิตย์ขึ้น
07:57
พระอาทิตย์ตกดิน
18:50
การขนส่ง
13:23

Application

โปรแกรมประยุกต์