เวลา UTC
ชั่วโมง
(26 Apr)
(27 Apr)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
44.8
ลองจิจูด
65.4667
พระอาทิตย์ขึ้น
06:38
พระอาทิตย์ตกดิน
20:33
การขนส่ง
13:35

Application

โปรแกรมประยุกต์