เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Jul)
(16 Jul)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
44.8
ลองจิจูด
65.4667
พระอาทิตย์ขึ้น
06:10
พระอาทิตย์ตกดิน
21:17
การขนส่ง
13:44

Application

โปรแกรมประยุกต์