เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 May)
(22 May)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
42.9
ลองจิจูด
74.6
พระอาทิตย์ขึ้น
05:36
พระอาทิตย์ตกดิน
20:20
การขนส่ง
12:58

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Bishkek :