เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 6
ละติจูด
42.9
ลองจิจูด
74.6
พระอาทิตย์ขึ้น
08:29
พระอาทิตย์ตกดิน
17:56
การขนส่ง
13:12

Application

โปรแกรมประยุกต์

ดูเวลาที่ใกล้กับสถานที่ Bishkek :