เวลา UTC
ชั่วโมง
(15 Oct)
(16 Oct)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 3
ละติจูด
60.1667
ลองจิจูด
24.9667
พระอาทิตย์ขึ้น
08:05
พระอาทิตย์ตกดิน
18:05
การขนส่ง
13:05

Application

โปรแกรมประยุกต์