เวลา UTC
ชั่วโมง
(21 Jan)
(21 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
60.1667
ลองจิจูด
24.9667
พระอาทิตย์ขึ้น
09:04
พระอาทิตย์ตกดิน
15:58
การขนส่ง
12:31

Application

โปรแกรมประยุกต์