เวลา UTC
ชั่วโมง
(23 Jan)
(23 Jan)
ชดเชยเวลา UTC: UTC + 2
ละติจูด
60.1667
ลองจิจูด
24.9667
พระอาทิตย์ขึ้น
08:59
พระอาทิตย์ตกดิน
16:04
การขนส่ง
12:32

Application

โปรแกรมประยุกต์